Informatiearchitectuur

Een huis bouw je alleen als je goede bouwplannen hebt. Een architect heeft zich gebogen over de optimale indeling van iedere verdieping en zorggedragen voor de inpassing in de omgeving.

Dat zou ook moeten gelden voor uw informatiehuishouding. Maar in veel organisaties is deze als het ware organisch steeds verder gegroeid zonder dat er ooit een informatiearchitect is geraadpleegd.

Daarom ligt er op dit vlak bij veel organisaties achterstallig onderhoud. CM Pro kan u helpen uw huidige informatiemodel in kaart te brengen en dit vervolgens te optimaliseren.

We bekijken naar huidige en ideale beheerprocessen en -systemen voor deze informatie, proberen dwarsverbanden tussen informatie aan te brengen en verbeteren eigenaarschap en beveiliging van informatie.